08-06-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Midlertidig udtræden af kommunalbestyrelsen - Jens Weiss#3 - Ændringer i udvalg m.v. som følge af Jens Weiss' midlertidige udtræden af kommunalbestyrelsen#4 - Ændring af Styrelsesvedtægten for Ærø Kommune#5 - Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal#6 - Budgetopfølgning forår 2022 - Økonomi- og Erhvervsudvalget#7 - Budgetopfølgning forår 2022 - Kultur- og Socialudvalget.#8 - Budgetopfølgning forår 2022 - Teknik- Miljø- og Havneudvalget#9 - Ærø Turist- og Erhvervsforening - krone til krone tilskud#10 - Aktioner i forbindelse med Ellens dokning#11 - Godkendelse: midlertidig lukning af en boenhed på De Gamles Hjem i Rise#12 - Revidering af kvalitetsstandard for nødkald 2022#13 - Revidering af kvalitetsstandard for Madservice#14 - Revidering af kvalitetsstandard for omsorgstandpleje 2022#15 - Revidering af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2022#16 - Revidering af kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 2022#17 - Revidering af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling 2022#18 - Revidering af kvalitetstandard for Akutfunktionen i hjemmesygeplejen 2022#19 - Misbrugshandleplan for Ærø Kommune 2022-2025#20 - Ærø Museum: Godkendelse af regnskab 2021#21 - Miljø - Regulativ for restaurationer#22 - DK2020 - Klimaplan for Ærø#23 - Udstykning og salg af byggegrunde - Ryager, Ærøskøbing#24 - Lokalplan 9-9b - Udarbejdelse af tillæg om anvendelse til helårsbeboelse#25 - Planlægning - Kommuneplantillæg nr. 21 og Lokalplan 126-3a for boliger ved Ellenet#26 - Offentlige toiletter - Flytning af midler til udskiftning af toiletbygninger - Vestre Strand#27 - Ejerstrategi for Ærø Forsyning A/S#28 - Meddelelser

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 08. juni 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 273
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 6
Det seneste år: 273
There is no video in the channel yet. There is no video yet.